systemy i przyrządy pomiarowe dla wyrobów włókienniczych:


Zintegrowany optyczny system do wizualnej oceny
struktury przędzy, daje możliwość wiernej symulacji
powierzchni wzoru tkaniny lub dzianiny oraz  wiernie
symuluje tabliczkę kontrastową przędzy -
OASYS® -G 585

Przyrząd do automatycznego badania skrętu ze sterowaniem i obliczeniami za pomocą komputera ze zmieniaczem na 20 szpul - D 304
Przyrząd do półautomatycznego badania skrętu -
D 314

Przyrząd do oznaczania wytrzymałości i wydłużenia
przędz, pasm, tkanin i dzianin (do 3 kN) - F 427

Przyrząd do oznaczania zdolności sczepliwości włókien w taśmie i niedoprzędzie - F 460
Przyrząd do oznaczania jednorodności przędz - G 501
Specjalny przyrząd do badania współczynnika tarcia µ przędz pojedynczych i skręcanych - G 532
Przyrząd do oznaczania ścieralności - G 552
Przyrząd STAFF (oznaczanie skłonności do ścierania i zrywania przędzy przed dalszą jej przeróbką) - G 556
Przyrząd do oznaczania włochatości przędz wszystkich rodzajów - G 566
Automatyczna rolka pomiarowa do dokładnego odmierzania taśmy zgrzeblarkowej, niedoprzędu i grubych przędz (obwód 0,5 m) - L 202
Rolka pomiarowa do niedoprzędu (obwód 1,0 m) - L 212
Motak automatyczny do dokładnego odmierzania jednakowych długości wielu pasm przędzy pod napięciem normatywnym (obwód 1,0 m) - L 232
Przyrząd do oznaczania numeracji taśmy, niedoprzędu i przędzy, z wagą do 310g, Fast CountSystem- N 265
Wycinarka do prób okrągłych 100 cm2 - T 610
Elektroniczna waga z nakładaną szalką do szybkiego oznaczania ciężarów materiałów włókienniczych do 15 000 g/m2 (próby materiałów o powierzchni 100 cm2) – BL 150
Przyrząd do badania wytrzymałości szwów - T 646
Nawijarka do kart wzorców kolorów - V 702
Elektroniczny wilgotnościomierz - TEM I
TEXDATA® - software firmy Zweigle do opracowywania danych z pomiarów laboratoryjnych - do zastosowania w różnych przyrządach