maszyny i linie technologiczne do produkcji, obróbki i wykończania włóknin:

do termofuzji i suszenia:

SANTAFORM - fulard do impregnacji przez zanurzenie do
jednostronnego lub dwustron-nego nakładania piany
wyposażony w system rakli


SANTATHERM – suszarka wysokiej wydajności do
termobondingu lub do suszenia włóknin – specjalny
system nadmuchu powietrza gwarantuje najwyższą
wydajność produkcyjną i idealny rozkład temperatuty
przy minimalnym zużyciu energii


SANTABOND – kalander do gładzenia i kalibrowania w
wykonaniu jako kalander chłodzący, grzejący, podwójny,
dwu lub trójwalcowy


SANTABOND E – kalander z pośrednim ogrzewaniem
elektrycznym do najlepszego rozkładu temperatury po
całej szerokości roboczej


do termostabilizacji i suszenia:

SANTAFRAME – suszarka ramowa do termostabilizacji i
suszenia włóknin z łańcuchem poziomym lub pionowym;
wyposażona jest w system dysz AERO-SURF do
intensywnego doprowadzenia powietrza z jednoczesnym
delikatnym traktowaniem obrabianych włóknin


SANTAPLAST – specjalna suszarka do termostabilizacji
filców igłowanych (geowłókniny, filtry, nośniki powleczeń
itp.) i łączona jest z kalandrem do ustawiania grubości


do pionowego układania włóknin:

SANTEX WAVEMAKER – służy do pionowego układania
włókniny w procesie jej fabrykacji; na Wavemaker
produkowane są włókniny charakteryzujące się najwyższą
siłą powrotu do stanu pierwotnego; włókniny te służą jako
substytuty pianek PU np. w przemyśle samochodowym,
ścianki akustyczne i izolacje termiczne


do natryskiwania, suszenia i pakowania włóknin:

SANTASAB – posypywarka do dokładnego dozownia
różnorodnych proszków np. SAP, węgla aktywnego itp.


SANTASPRAY HS – instalacja o o dużej prędkości
roboczej (500 m/min) do jedno lub dwustronnego
natryskiwania, suszenia i termobondingu dla airlaid
włóknin na bazie fluffpulp.posypywarka do dokładnego
dozownia różnorodnych proszków np. SAP, węgla
aktywnego itp.


FESTOONER – elastyczny system modułowy do układania
na stosy pociętych włóknin i ich pakowania


SANTEX-HÄRTEOFEN – piec do polimeryzacji włóknin
szklanych, mineralnych lub odpadowych impregnowanych
żywicami fenolowymi głównie dla przemysłu izolacyjnego


SANTEX projektuje i buduje także maszyny specjalne na
indywidualne życzenia klientów