PLEVA GmbH, Empfingen – Niemcy
 czujniki, systemy pomiarowe, kontrolne i sterowania, prostowarki wątku,
 wizualizacja procesu

TDS 95 przyrząd do bezdotykowego pomiaru temperatury materiału w gorącym
otoczeniu (do 400 °C) - kontrola procesów termicznej obróbki materiałów i regulacja
czasu ich przebywania w maszynie – optymalizacja suszenia i stabilizacji za pomocą
regulacji prędkości transportu; zastosowanie: włókiennicze suszarki ramowe, piętrowe i
stabilizerki, maszyny do produkcji dywanów, suszarki i urządzenia termiczne w innych
gałęziach przemysłu

FS 91
przyrząd do pomiaru wilgotności powietrza obiegowego lub odlotowego w gorącym
otoczeniu (do 600 °C) - kontrola i regulacja procesów termicznych; zastosowanie:
suszarki włókiennicze i dywanowe, suszarki dzianinowe, drukarki włókiennicze, klejarki
osnów z suszarkami, heat-setting dla dywanów, suszarki maszyn papierniczych, suszarki
płyt pilśniowych, drewnianych, kartonowych, budowlanych, suszarki pianek, wyrobów
skórzanych, kondycjonowanie materiałów ściernych, kondycjonowanie przy wysokiej
wilgotności, piece piekarnicze

RF 110, AF 120
mikrofalowe przyrządy do pomiaru wilgotności resztkowej materiałów
włókienniczych (do 80 °C) w stanie spoczynku i materiałów ruchomych; zastosowanie:
pomiar wilgotności materiałów włókienniczych, dywanów, kordu opon, papy,
naniesionego kleju i innych materiałów powlekanych, włóknin itp. 

SR 2
ręczny przyrząd do pomiaru wilgotności resztkowej płaskich, nieruchomych
materiałów, także pomiar ekstremalnie małej wilgotności, kontrola własności
antystatycznych, bardzo duża dokładność pomiarów; zastosowanie: pomiar wilgotności
materiałów włókienniczych, skóry, papieru, kartonu, drewna, tworzyw sztucznych,
materiałów budowlanych itp.

RR 1
przyrząd do dotykowego (podwójna rolka) pomiaru wilgotności resztkowej
biegnącego pasma materiałów naturalnych i syntetycznych, także pomiar ekstremalnie
małej wilgotności, możliwość pomiaru strony lewej, prawej i środka pasma z ustalaniem
profilu wilgotności; zastosowanie: suszarki ramowe, cylindryczne, na wejściu do fulardów,
snforyzarka, kompaktor, dekatyzerka, klejarka, w przem. papierniczym, foliowym;
optymalny zakres pomiarowy (optimal set-point range): CO 7-8%, CV 10-13%, WO
13-16%, PA 2-4%, PES 0,2-0,5%, PES/CO 2-7%, PES/CV 4-%, PES/WO 5-8%,
CO/CV8-10%, CV/WO 11-14%

AF 310
mikrofalowy przyrząd do bezdotykowego pomiaru stopnia naniesienia kąpieli
biegnącego pasma materiałów włókienniczych w fulardzie, powlekarce itp., np.
zimno-nawojowym i możliwość sterowania dociskiem wałków odżymających, pomiar
strony lewej, prawej i środka pasma z ustalaniem profilu wilgotności/naniesienia kąpieli
bądź materiału powlekającego; zastosowanie: m.in. w fulardach firmy Kusters z
„pływającymi walcami”, naniesienie barwników i druku przy produkcji wykładzin, włóknin,
papieru, furniru, folii, tkanin z włókna szklanego; pomiar ukazuje wpływ procesów przed
naniesieniem kąpieli
: błędne ustawienie krosna, różną zdolność chłonną, przesuszenie
wzdłużne brzegów, źle pracujący fulard, złą prędkość, zły czas zamaczania, napięcie
materiału, temperaturę kąpieli itp.

AS 120
mikrofalowy przyrząd do bezdotykowego pomiaru stopnia naniesienia klejonki na
osnowę w celu jej optymalizacji i zwiększenia efektywności procesu tkania; zastosowanie:
klejarka pomiędzy korytem napawającym i suszarką; efekty: – optymalizacja docisku
wałków odżymających klejarki przy normalnym biegu i podczas biegu bardzo wolnego,
oszczędność klejonki, wzrost efektywności i stabilności tkania poprzez równomierne
naniesienie klejonki, lepsza jakość surówki dla następnych procesów, oszczędność wody,
klejonki i ścieków

PLC HeatSet
przyrząd do bezdotykowego pomiaru temperatury i sterowania czasu
przebywania materiałów w procesach suszenia i stabilizacji – optymalizacja suszenia –
wizualizacja procesu i jego sterowania na kolorowym monitorze; zastosowanie: w
różnego rodzaju suszarkach-do max 8 czujników TDS 95 odpornych na zanieczyszczenia;
efekty: – optymalizacja procesu suszenia, nieprzegrzewanie materiałów, oszczędność
czynników grzewczych

OS 90
przyrząd do pomiaru zawartości tlenu; zastosowanie: w różnego rodzaju
parownikach włókienniczych oraz do kontroli procesów spalania; efekty: – optymalizacja
procesu parowania po druku, optymalizacja procesów spalania i oszczędność czynników
grzewczych

SD 1
detektor do pomiaru struktury tkanin i dzianin, ich gęstości, przepuszczalności
światła oraz położenia wątku tkaniny i rządków dzianiny w materiale w stanie spoczynku i
materiale biegnącym (0 – 200 m/min); zastosowanie: w prostowarkach wątku, do
pomiaru gęstości materiałów włókienniczych, ich rozciągania i kurczenia; zasada pomiaru:
kamera CCD z oświetleniem błyskowym LED z automatyczną regulacją jasności.


Automatyczna uniwersalna prostowarka wałkowa SC 1 z detektorem SD 1,
maks. prędkość do 250 m/min, szerokość robocza materiału do 2600 mm, z 3 wałkami
skośnymi ze stali nierdzewnej i 2 - 5 gumowanymi wałkami łukowymi, korektura za
pomocą silników z falownikami ; zastosowanie: do prostowania tkanin i dzianin wszelkich
rodzajów, prosta obsługa i wizualizacja procesu na monitorze, rejestracja ustawienia
wałków i prędkości do 8 tygodni, nowoczesna kamera CCD umożliwia nawet przy dużych
prędkościach (do 250 m/min) rozpoznawanie i analizę struktury obrabianego materiału
dzięki
bardzo dużej ilości punktów pomiarowych przez całą szerokość materiału (do 15
miejsc pomiarowych przy szer. rob. 180 cm – więcej niż w jakiejlkolwiek innej
prostowarce wątku).
Zastosowana przemysłowa wysoko-rozdzielcza kamera CCD reaguje
na błyskające światło podczerwone LED o wysokiej energii. Krótki czas błysków oraz
minimalny odstęp między nimi nie powoduje uszkodzenia materiału, natomiast umożliwia
odczyt prawie wszystkich rodzajów materiałów, nawet uważanych za b. trudne jak
żakardy, materiały runowe, powlekane itp. Dzięki stosunkowo dużemu polu
analizowanemu przez kamerę istnieje możliwość liczenia ilości wątków na 1 cm (opcja).
Zaleca się ustawiać prostowarkę SC1 wyposażoną w detektor trawersujący SD1 na
wejściu do maszyn wymagających równego ustawienia wątku (np. przed suszarką
ramową) oraz ustawienia samego detektora SD1 na wyjściu z maszyny przed
nawinięciem materiału na tokę. Ewentualnie powstające załamania wątku na brzegach
materiału (np. podczas wyiglania) lub równoległe przekoszenie po wątku całej tkaniny lub
dzianiny wynikającej np. z minimalnej różnicy prędkości biegu łańcuchów są przez SD1
odczytywane i przekazywane do samej prostowarki SC1, która już na wejściu np. do
suszarki ramowej koryguje ewentualnie mogące powstawać błędy.