maszyny i linie technologiczne do obróbki i wykończania tkanin, dzianin, wyrobów runowych, dywanów, włóknin:


opalarki,
pralnice,
bielniki,
merceryzarki,
napawarki,
barwiarki ciągłe,
pad steam,
barwiarki zimno nawojowe,
termosol,
barwiarki zwrotne bezciśnieniowe,
kuchnie farb i stacje dawkowania
barwników i chemikaliów on-line i batch,
parowniki, kalandry tekstylne do gładzenia,
  do wytłaczania, do laminowania,
kalandry ultradźwiękowe,
przeglądarki-brakarki,
zdwajarki,
pakowarki (automatyczna składalnia),
systemy sterowania i automatyzacji procesów,
systemy kodów paskowych.     

(opis poszczególnych maszyn w j. polskim na żądanie)