oprzyrządowanie dla przędzalni (BERKOL®):
Otuliny gumowe na tulejkach aluminiowych lub do klejenia, na wałki do
aparatów rozciągowych, cholewki do aparatów rozciągowych, otuliny
gumowe do napędu bębnów przewijarek, zbieraki dla niedoprzędzarek,
czesarek, rozciągarek, grzebienie koliste do czesarek.

jakość pokrycia (gumy)

barwa

wytrzymałość
wg Shore’a

Uwagi

HA 65 A

czerwona

68O

Do przędzarek obrączkowych na wejściu i wyjściu. Dla najlepszych jakości przędz specjalnie dla bawełny 100%. Przy dobrych warunkach klimatycznych także dla mieszanek i syntetyków. Na wyjściu aparatu rozciągowego czesarki.

HA 65 S

brązowa

67O

Górne walce odrywające czesarki. Minimalne osadzanie się powłoki.

HA 71 T

miętowa

71O

Na wejściu i wyjściu przędzarek obrączkowych i niedoprzędzarek. Specjalnie dla przędz mieszanych i syntetycznych. Odporne na ścieranie, dobra jakość przędzy.

HA 80 OE

żółta

78O

Do przędzarek obrączkowych, niedoprzędzarek, rozciągarek, przędzarek OE. Ekstremalnie odporne na ścieranie, wytrzymujące wysokie obciążenia mechaniczne.

HA 80 A

zielona

78O

Na wejściu i wyjściu przędzarek obrączkowych i niedoprzędzarek. Najlepsze właściwości szlifowania, do uniwersalnego stosowania.

HA 85 S

bordowa

83O

Na przygotowaniu czesalni, rozciągarka czesarki, rozciągarka. Do wysokich obciążeń, odporne na ścieranie

HA 65 D

czarna

68O

Do maszyn do teksturowania (teksturarek), napędy cierne. Minimalne pęcznienie, odporne na ścieranie

HA 75 D

czarna

78O

Do maszyn do teksturowania (teksturarek), napędy cierne. Minimalne pęcznienie, odporne na ścieranie

HA 90 D

czarna

87O

Do p3rzewijarek, napędy cierne. Bardzo odporne na ścieranie i wytrzymujące wysokie obciążenia.


Tabela do wyboru otulin gumowych Berkol®  na tulejkach aluminiowych lub do klejenia
 

Rodzaj włókna

Typ maszyny

bawełna gręplowana

bawełna czesana

przędze mieszane

włókna synte-tyczne krótkie

rozciągarka

HA 85 S
HA 80 OE
HA 80 A

HA 85 S
HA 80 OE
HA 80 A

HA 80 OE
HA 85 S

HA 80 OE
HA 85 S

czesarka /wałek odrywający

 

HA 65 S
HA 65 A
HA 70 L

 

 

czesarka / wałek odprowadzający

 

HA 85 S

 

 

czesarka / mechanizm rozciągowy

 

HA 85 S
HA 65 A

 

 

niedoprzędzarka / wykończarka

HA 80 OE
HA 71 T
HA 80 A

HA 80 OE
HA 71 T
HA 80 A

HA 80 OE
HA 71 T
HA 80 A

HA 80 OE
HA 71 T
HA 80 A

przędzarka obrączkowa

HA 65 A
HA 71 T
HA 80 OE
HA 80 A

HA 65 A
HA 71 T
HA 80 OE
HA 80 A

HA 71 T
HA 80 OE
HA 65 A
HA 80 A

HA 80 OE
HA 71 T

przędzarka OE

HA 80 OE
HA 71 T

HA 80 OE
HA 71 T

HA 80 OE
HA 71 T

HA 80 OE

teksturarka

 

 

 

HA 65 D
HA 75 D
do filamentów

przewijarka / rolki cierne

HA 90 D

HA 90 D

HA 90 D

HA 90 D

 

Rodzaje włókna

Typ maszyny

wiskoza

wełna

włókna
syntetyczne długie

włókna techniczne

rozciągarka

HA 85 S
HA 80 OE
HA 80 A

HA 80 OE
HA 80 A
HA 85 S

HA 80 OE
HA 85 S

HA 80 OE
HA 85 S

czesarka / wałek odrywający

 

 

 

 

czesarka / wałek odprowadz.

 

 

 

 

czesarka/mechan.rozciągowy

 

 

 

 

niedoprzędzarka / wykończarka

HA 80 OE
HA 71 T
HA 80 A

HA 80 OE
HA 80 A

HA 80 OE
HA 80 A

HA 80 OE
HA 80 A

przędzarka obrączkowa

HA 71 T
HA 80 OE
HA 65 A
HA 80 A

HA 80 OE
HA 80 A

HA 80 OE
HA 80 A

HA 80 OE
HA 80 A

przędzarka OE

HA 80 OE

 

 

 

teksturarka

 

 

 

 

przewijarka / rolki cierne

HA 90 D

HA 90 D

HA 90 D

HA 90 D

 

prasy do nasadzania i zdejmowania otulin gumowych na tulejce aluminiowej


typ APH50-H500 przędzalnie bawełny - niedoprzęd i walce czesarki
typ APH63-H500 przędzalnie wełny - niedoprzęd i walce czesarki
typ APH50-H500EV przędzalnie bawełny - niedoprzęd i walce czesarki
typ PP125-H100 przędzalnie bawełny i wełny - walce przędzarki obrączkowej  i OE, oraz niedoprzędzarki
typ PP160A-H100 przędzalnie wełny Murata-Jet - walce przędzarki obrączkowej i niedoprzędzarki, jak również tulejki MJ
typ PP160B-H100  - rolki dociskowe teksturarki i rolki cierne starszych nawijarek Schlafhorst’a
HP 86 przędzalnie bawełny - walce przędzarki obrączkowej i niedoprzędzarki jak również walce OE (tylko do Schlafhorst’a)

 

szlifierki i automaty szlifierskie


automat szlifierski typ BSS/A o kroku szlifowania 0,01 mm, z modułem do berkolizowania (wygładzania powierzchni gumy naświetlaniem UV) ze stałymi magazynami
automat szlifierski typ BSS/A-F o kroku szlifowania 0,01 mm, z jeżdżącymi magazynami
automat szlifierski typ BS/A z modułem do berkolizowania (wygładzania powierzchni gumy naświetlaniem UV)
szlifierka uniwersalna typ US/B  bez lub z przyrządem do szlifowania walców górnych typ BS/U

 

maszyny do berkolizacji


Berkolizacja -
naświetlanie promieniami UV powierzchni otulin gumowych po każdorazowym ich szlifowaniu, powoduje to zmianę struktury powierzchni oszlifowanej gumy w molekularnym zakresie bez stosowania jakichkolwiek szkodliwych dla środowiska chemikaliów; powierzchnia gumy oddziałowuje na włókna mniej agresywnie przez co redukuje się tendencja do nawijania podczas wpracowania się świeżo oszlifowanych otulin.

Wartości porównawcze (faza: początek przędzenia)
Riter G5/1, 16.800 obr/min, 576 wrzecion

warunki klimatu:            25oC, 55 % wilgotności względnej
materiał:                       100% bawełna, czesana
otulina gumowa:            Berkol® Alupress, HA65A, czerwona

1. strona, 288 wrzecion: oszlifowane precyzyjnie, bez berkolizacji
2. strona, 288 wrzecion: oszlifowane precyzyjnie, 5 min berkolizowane

czas doświadczenia:            3 godziny

 

bez berkolizacji

5 minut berkolizacji

zerwania nitek

68

12

nawinięcia

5

0

czas zaprząścia

45 minut

15 minut

Korzyści ze stosowania berkolizacji otulin: zwiększenie jakości przędzy, mniej nawijania, mniejsze straty produkcyjne, mniej uszkodzonych otulin gumowych, oszczędność czasu, redukcja kosztów, proces przyjazny środowisku, możliwy automatyczny przebieg dla otulin do przędzarek obrączkowych i niedoprzędzarek

 

jezdne oliwiarki łożysk
  
 
oprzyrządowanie dla przemysłu drukarskiego, produkcji folii i filmów:
walce do druku głębokiego,
walce drukarskie dla przemysłu opakowań,
walce dla innych technik drukarskich,
walce do produkcji folii i filmów