urządzenia elektrotechniczne i maszyny dla przemysłu włókienniczego, geowłóknin i tkanin technicznych, przemysłu papierniczego i produkcji folii, gumowego i produkcji opon, skórzanego oraz branż specjalnych
przemysł włókienniczy

odkręcarka pasma, ramy wejścia i wyjścia z muldami lub bez, układacze na składkę, nawijarki i odwijarki, za-sobniki wałkowe i taśmowe, odżymarki, systemy automatyzacji i prowadzenia wstęgi/ pasma, rozszerza-cze/rozpinacze, rozcinarki worków, rozcinarki wielokrotne, obcinarki krajki, systemy pomiarowe i kontrolne systemy regulacji biegu wstęgi, pomiar napięcia wstęgi i taśmy, systemy pomiaru szerokości wstęgi/pasma, bezdotykowego pomiaru długości, serwosilniki, regulatory nadążne, inspekcyjne OptoLine i zaznaczające ELMARK, itp.

przemysł papierniczy i produkcji folii

systemy regulacji biegu wstęgi, pomiaru napięcia wstęgi i hamulce, pomiaru szerokości wstęgi/pasma, bezdotykowego pomiaru długości i prędkości przebiegu OptoGrid OG, inspekcyjne OptoLine i zaznaczające ELMARK, cięcia brzegów i środka, serwosilniki, regulatory nadążne, teleserwis i diagnozowanie na odległość-system CANMON

przemysł produkcji włóknin i geotekstyliów,
  papy dachowej, materiałów izolacyjnych

systemy: regulacji biegu wstęgi, wałki nastawcze, rozciągarki, pomiaru napięcia wstęgi i hamulce, pomiaru szerokości wstęgi/pasma, bezdotykowego pomiaru długości, grubości i prędkości przebiegu OptoGrid OG, inspekcyjne OptoLine i zaznaczające ELMARK, cięcia brzegów i środka, napędy - serwosilniki, silniki nastawcze, regulatory nadążne, teleserwis i diagnozowanie na odległość-system CANMON i inne.

przemysł gumowy i produkcji opon

systemy regulacji szerokości wstęgi, biegu wstęgi, pomiaru napięcia wstęgi i hamulce, pomiaru szerokości wstęgi/pasma, bezdotykowego pomiaru długości, grubości i prędkości przebiegu OptoGrid OG, inspekcyjne OptoLine i zaznaczające ELMARK, napędy - serwosilniki, silniki nastawcze, teleserwis i diagnozowanie na odległość-system CANMON i inne.

przemysł produkcji tektury falistej

ustawiacz odwijarki rol papieru - ELPOINT LMD 0102, wałki kompensujące napięcie wstęgi papieru ELCORR TLC 0201, urządzenie do pozycjonowania wstęgi - CorrAligner BVW 03, urządzenie do prowadzenie wstęgi przy sklejaniu warstw - CorrTrac COR 03, prowadnik warstwy wstęgi wierzchniej CorrGuide CGS 01, regulator ciągnięcia wstęgi - TensionMaster PFW 03, prowadnik wstęgi przed przecinarką SlitAligner PNW 03, urządzenie nadążne przed SlitAligner PNW 03, urządzenie stabilizujące dla tektury falistej przed przecinarką.

inne gałęzie przemysłu

systemy regulacji szerokości wstęgi, przebiegu wstęgi, pomiaru napięcia wstęgi i hamulce, napędy - serwosilniki, silniki nastawcze, regulatory nadążne, teleserwis i diagnozowanie na odległość-system CANMON i inne.